Brede School

Brede School Het Meesterwerk

Het Meesterwerk ts is een brede school voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Dit betekent dat u bij onze school niet alleen terecht kunt voor (basis)onderwijs, maar ook voor kinderopvang en de peuterspeelzaal. We werken hiervoor samen met twee betrouwbare partners:

La Luna - kinderopvang Kinderdagpaleis La Luna verzorgt de voor-, tussen- en naschoolse opvang en dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar.

De Schoor - peuterspeelzaal Welzijnsorganisatie De Schoor verzorgt het peuterspeelzaalwerk voor kinderen van 2-4 jaar.

Samen met openbaar basisonderwijs kunt u met uw kind dus breed, van 0-12 jaar, terecht voor opvang en onderwijs. Het personeel van Het Meesterwerk, La Luna en De Schoor werkt nauw samen en vormt één team, ieder vanuit de eigen, specifieke professionaliteit. Waar nodig of waar mogelijk kunnen kinderen doorstromen van de ene organisatie naar de andere binnen de brede school. Zo zijn we laagdrempelig, bundelen we onze kennis, en kunnen elkaar snel informeren over de mogelijkheden van uw kind.s

Delen

Het Meesterwerk 2014